İşte bu ikisi arasındaki fark hayat çizgimizi belirliyor aslında. Vereceğimiz kararları, atacağımız adımları, peşimize takacağımız kitleleri belirliyor.

Liderlik, başarılı bir yöneticinin sahip olması gereken unsurlardan sadece bir tanesi. O nedenle, liderlikle yöneticilik arasında ayrım yapabilmek şart.

Yönetici, şirketin toplam üretimini ve satışlarını artırmak, maliyetlerde etkinliğini sağlamak amacıyla çalışır. Bu amaca yönelik olarak bazı yöntemler kullanır. Mesela:

• Organizasyon
• Planlama
• İnsan kaynakları
• Yönetim
• Denetim

Liderlik, bu saydıklarımızdan ‘yönetim’ kapsamında yer alan en önemli unsurdur; ama her zaman iyi bir yönetici olmaya yetmez. Bir yönetici liderlik vasfı taşımadan da kimi durumlarda başarı sağlayabilir.
Ama yine de, son yıllarda çokça yazıldığı gibi, lider ile yönetici arasında farklılıklar olduğu doğrudur. Yöneticiler, işleri yapılması gerektiği gibi yaparlarken; liderler ‘doğru işler’ yaparlar.
Yani bir yönetici şirketini kitapta yazılanlara uygun olarak yönetirken, lider olayları kendi inisiyatifiyle şirketin yararına olacak doğrultuda şekillendirir, kendi tarzını ortaya koyar. Bir başka deyişle, bir lider yöneticiye oranla, daha güçlü bir duygusal zekaya sahip olmasıdır.
Öte yandan, liderler, ‘yöneticilik kitabında’ yazılanları sorgularlar. Kararlarını, yıllardır söylene gelen doğulara dayanarak değil, şirkete ve pazara ilişkin somut rakamlara dayanarak alırlar. Ve bunun sonucu olarak da, yenilik yanlısıdırlar.

Çalışanlar lidere yöneticiden daha çok sadakat duyar
Liderliğin avantajlarından bir başkası, şirket personelinin, yöneticilerden daha çok liderlere sadakat duymasıdır. Bu sadakat, lider tarafından,

• İşler yanlış gittiğinde sorumluluğu üstüne alarak,
• Şirketin başarılı olduğu durumlarda, en küçük pozisyondaki çalışanlar dahil, herkesi kutlaması ve ödüllendirmesiyle,
• Gerektiği yerde bağışlayıcı olmasını bilmesiyle sağlanır.

Lider takip edilendir

Liderler, yaptıkları çalışmalar ve doğal karizmaları sonucu takip edilirken, yöneticinin kurallarına sadece ‘uyulur.’ Yönetici, şirket içindeki otoritesini zaman içinde ve şirketin başarısına bağlı olarak oluşurur. Liderin ise yöneticilik yetenekleri yeterli olmayabilir ama başından beri, çalışanlar onun arkasında kenetlenmiştir.

Yöneticiler genellikle kendi alanlarında deneyimli ve şirketin her bir bölümünün nasıl çalıştığını bilen insanlardan oluşur. Liderler ise, genellikle, şirkete yeni, cesur, taze fikirlerle gelen ama şirketin yapısı hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmayan insanlardan.

Yöneticilik ve liderlik, şirket çalışanlarını organize etmenin iki farklı biçimidir. Yöneticiler, bilindik yöntemlerle organizasyonu sağlarken, liderler ise duygularına güvenerek adım atarlar.